درباره اروند پلاست

تعداد درب بطری ویلچر

تعداد درب بطری ویلچر

با اندکی جستجو در فضای مجازی حول "درب بطری" ، یکی از جالب ترین نتایجی که پدیدار می شود اهدای ویلچر به معلولان به دنبال دریافت این محصول پلاستیکی می باشد . با توجه به شناختی که از صندلی چرخدار و سازوکار آن داریم ، می دانیم که درب بطری های ما در ساختار فیزیکی آن نقشی ندارد ، لذا به تاثیر غیر مستقیم این محصولات در روند انجام کاری خیر پی می بریم . با گذر از این مبحث سوالات دیگری در ذهن ما شکل می گیرد که چرا این درب ها در راه اهدای ویلچر دریافت می شوند و یا چه تعداد درب بطری باید اهدا کنیم ؟! برای یافتن پاسخ این سوالات با ما همراه باشید . در اواخر سال 1393 خورشیدی ، عده ای از هموطنانمان به منظور جلوگیری از تخریب طبیعت با مواد پلاستیکی و با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت ، اقدام به جمع آوری درب بطری های پلاستیکی به عنوان موادی قابل بازیافت کردند . این مجموعه که تحت نام "کمپین هستمت" به فعالیت خود ادامه داد ، پس از جمع آوری این محصولات و ارائه آن ها به سازمان های بازیافت مواد و حفظ سلامت محیط زیست ، با مبالغ دریافتی از این طریق ، دست به کاری ثواب و پسندیده زده و برای معلولین بی بضاعت ویلچر خریداری کرد . موج این اقدام زیبا و انسان دوستانه به سرعت کشور را فرا گرفته و هموطنانمان را به برداشتن این قدم کوتاه اما پر اهمیت وا داشت . درآمد حاصله از بازیافت
درب بطری توسط غرفه های بازیافت شهرداری در حال حاضر مطعوف به خرید ویلچر برای معلولین نیازمند می باشد ، اما رسیدگی به امور کودکان کار و یا مبتلا به سندرم داون نیز از برنامه های بعدی این کمپین می باشد . و اما تعداد درب بطری برای خرید ویلچر چقدر می باشد ! به این سوال نمی توان پاسخ دقیقی داد ، چرا که ویلچرها دارای قیمتی یکسان نیستند . با این حال اگر قیمت هر ویلچر 400.000 تومان باشد و وزن 400 عدد درب بطری نیز 1 کیلوگرم (معادل 10.000 تومان) باشد ، وزنی در حدود 400 کیلوگرم یا 160.000.000 درب بطری لازم است ، اگرچه عدد بسیار بزرگی به نظر می رسد ، ولی با همت و کمک همه هموطنانمان قابل دستیابیست .

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>