درباره اروند پلاست

بطری پت 60 سی سی صفحه اصلی

بطری پت 60 سی سی

بطری پت 60 سی سی

یکی از مفاهیمی که از اولین سال تحصیل خود با آن آشنا شده ایم ، مفهوم حجم است . با اینکه این در سال های نخستین تحصیل ، همواره این واژه را با «جرم» اشتباه می گرفتیم ، اما هنوز هم به خوبی به یاد داریم که مفهوم حجم ، اشاره به گنجایش و میزان فضای داخلی یک شکل 3 بُعدی می باشد . ما در محیط سه بعدی زندگی می کنیم ، به این معنی که می توانیم در جهت محور طول ها جلو و عقب برویم ، در جهت محور عرض ها به چپ و راست حرکت کنیم و در جهت محور ارتفاع ، بالا و پایین رویم. این سه محور که تشکیل یک دستگاه مختصات دکارتی می دهند را می توان به عنوان ابزاری برای نمایش اشیای 3 بُعدی در نظر گرفت . به عبارت دیگر ، هر جسمی که دارای این سه پارامتر باشد ، جسمی سه بعدی و در صورت فقدان یکی از آن ها 2بُعدی (مانند صفحه کاغذ یا بازی های ویدئویی که شخصیت آن فقط به موازات چشم ما حرکت کرده و یا بالا و پایین می رود) نامیده می شود . حجم نیز مانند سایر کمیت های فیزیکی ، دارای واحدی منحصر بفرد است ، متر مکعب که آن را با نمایش می دهند . می دانیم که واحد طول متر است و واحد سطح (2 بُعد) به دلیل اینکه فرمول مساحت یک مربع «یک ضلع ×خودش» می باشد برابر متر مربع یا می باشد . با همین توجیه می توانیم اثبات کنیم که چرا متر مکعب واحد اندازه گیری حجم می باشد ( فرمول حجم مکعب برابر است با طول ×عرض×ارتفاع ، به همین دلیل مساحت مکعبی با اندازه ضلع 1 متر برابر می شود با یکی از این پارامترها به توان 3) . با وجود تعریف این واحد برای حجم ، در موارد زیادی استفاده از آن دشوار و یا غیر ممکن می باشد . به عنوان مثال در بیان حجم مایعات ، اشیاء بسیار بزرگ یا کوچک ، از واحدهای ثانویه برای نمایش این مقدار استفاده می کنیم . بشکه ، پیمانه و گالن به عنوان رایج ترین این واحدها ، واژگانی هستند که بارها و بارها به گوشمان خورده است ، ساتی متر و میلی متر مکعب نیز به معنی تقسیم کردن همه اضلاع مکعب مذکور به 100 و 1000 قسمت می باشد ، اما  معنی «لیتر» و «سی سی» چیست ؟! با توجه به تعاریف فوق ، اگر مکعبی در ابعاد 1×1×1 متر بسازیم (مانند یک آکواریوم) ، میزان آبی که این ظرف را پر می کند برابر است با 1000 لیتر ، یا به عبارتی دیگر ، هر لیتر برابر است با  یک متر مکعب . حال اگر هر لیتر را مجدداً به 1000 قسمت تقسیم کنیم ، به هریک از قسمت های کوچک یک میلی لیتر یا «سی سی» گفته می شود . بطری های نوشیدنی ، داروها ، مواد آرایشی و سایر مایعات از جمله فضاهایی هستند که میزان محتویات ، گنجایش یا حجم آن بر حسب سی سی بیان می شود . با وجود توضیحات فوق می توان پیش بینی کرد که یک بطری پت 60 سی سی ، گنجایش زیادی نداشته و مقدار مایع زیادی در خود جای نمی دهد اما این گنجایش کم ، از اهمیت اینبطری پت نکاسته است . ظروف آرایشی و بهداشتی مانند بطری پت استون ، نگهداری از انواع شربت های دارویی ، برخی قرص ها و کپسول ها و رنگ های رقیق صنعتی از جمله اصلی ترین کاربردهای بطری پت 60 سی سی می باشند که به خوبی اهمیت تولید این محصول را بازگو می کنند .

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>