درباره اروند پلاست

بطری پلاستیکی برای چای سرد

حدود 62 % از چای سرد آماده نوشیدن در سراسر جهان در بطری های پتPET پلاستیکی فروخته می شود درحالی که قوطی ها وکارتن ها هریک با 10% دیگر انواع بسته بندی این محصول هستند سهم باقیمانده میان شیشه ،کیسه و بسته بندی فله تقسیم شده است.
بطری های پلاستیکی پت سهم 24 درصدی دارند و به دنبال آن شیشه با 7درصد و کیسه با 5درصد و کارتن با 2درصد قراردارند.
اما قوطی ها باتوجه به رشد مطلوبی که دارد سهم خود را دراین بازار حفظ کرده است.
آسیا بزرگترین بازار برای چای سرد را بااستفاده از بطری های پلاستیکی به خود اختصاص داده است .سهم بطری های پلاستیکی دربازار بسته بندی نوشیدنی چای سرد RTD بسیار بالا و درحدود 81 درصد می باشد.

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>