درباره اروند پلاست

PETبازیافت بطری صفحه اصلی

PETبازیافت بطری

نویسنده :سلیمی
 
طبق امار ،بیش از 65میلیارد بطری پت (Pet) درسال 2013 دراروپا بازیافت شد. اتحادیه غیر انتفاعی تجارت اروپا دربروکسل که برای رشد توسعه پایدار وارزش افزوده در زنجیره ارزش پت تلاش میکند ،عنوان کرد:تقاضا برای مواد بسته بندی pet همچنان درحال رشد است این اتحادیه از افزایش پیچیدگی درجمع آوری بطری ها که موجب میشود،نتوان از ظرفیت موجود برای بازیافت بطورکامل بهره برد،آگاهی پیدا کرد و دریافت که این سیستم جمع آوری نیاز به بهبود و استاندارد سازی دارد و فرآیندهای سورتینک باید برای این سیستم تعریف شود.
توانایی فوق العاده PET برای بازیافت و استفاده مجدد در گستره وسیعی ازکاربردها بخشی ازداستان موفقی است که به جنبش حرکت بسوی یک اقتصاد چرخشی کمک میکند.
 
 

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>