درباره اروند پلاست

ایمنی بطری های آب معدنی پت

نویسنده :سلیمی
 
پت (pet) نامی که اکثر افراد باشنیدن آن بی درنگ بطری های آب معدنی و یاسایر نوشیدنی ها را به یاد می آورند پلیمری است بانام کامل پلی اتیلن ترفتالات متعلق به گروه پلی استرها که خواص منحصر به فرد آن همچون شفافیت ،سبکی وزن،استحکام باعث کاربرد چشمگیر این پلیمر درصنایع مختلف  دارویی،غذایی،بهداشتی و...  شده است.
ایمنی pet درتماس با مواد غذایی و یا محصولات دارویی حاصل مطالعات  وتحقیقات متعدد و درنهایت صدور مجوز های قانونی توسط سازمان ها و نهادهای معتبر جهان ازجمله  FDA,EFSAو ... بوده است،لذا ایمنی پلیمر مذکور و عدم مخاطره بهداشتی درتماس با محتویات،باعث استفاده روز افزون این پلیمر درصنایع مختلف ازجمله صنایع دارویی نیزشده است.
 
 
 
 

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>