درباره اروند پلاست

چگونگی طراحی بطری

با داشتن ارتفاع ،قطر،حجم،وزن بطری پت میتوانید بطری ایده ال خودرا طراحی نمایید.
برخی ازسفارشات برای موارد خاص می باشند به همین دلیل باید بطری پت  را بطورخاص طراحی نمود.مناسب سازی بطری  پت برای فرایند مورد نظر بهمراه وفق دادن آن با تجهیزات موجود میتواند باعث تولید یک بطری  کاملا متفاوت از طرح ایده آل اولیه شود.
گردنه بطری باید دارای ارتفاع خاصی داشته باشدموادی که قرار است درون بطری پت پرشود و نوع دستگاه پرکن هم در تعیین شانه بطری(bottle )بی تاثیرنیست.بطورمثال اگر از پرکن چرخشی و یا پاششی استفاده میشود بایستی مراقب بود که فرایند پرکن بوسیله تولید کف درون بطری دچار اختلال نشود پس از پرشدن هم بطری ها با کانوایر منتقل میشوند که دراین بخش هم باید رفتار بطری ها در سایش با یکدیگر مورد مطالعه قرار بگیرند.
اگرازکانوایر رولری استفاده میشود باید توجه داشت که پایه گلبرگی بطری ها درمیان رولرها گیرنکند و حرکت انها مختل نشود.پایه بطری  پت نباید خیلی نازک و یا پرزاویه طراحی شود چون این امر باعث پرت شدن بطری ها درهنگام عبورازپیچ هامیشود.
طراحیی برای بطری پت مناسب میباشد که حجم مورد نظر مایع کاملا درآن جا شود ودرصورت استفاده از بطری برای مقاصد
Hot Fill طراحی باید بگونه ای باشد که هیچ فضایی در بخش گردنه بطری خالی نماند.
درمورد نوشیدنی های گازداربدلیل تولید فشار داخلی باید حداقل ضخامت دیواره رعایت شود و یا بطری پت دارای جهت دهی بسیار بالایی باشد.

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>