درباره اروند پلاست

نحوه ورود پریفرم به کوره

 
در برخی ماشین ها،پریفرم ها (Preform)درهنگام حرکت و ورود به کوره حالت ایستاده دارند و گردنه آنها روبه بالا میباشد ولی دربرخی دیگر بطری ها، رو به پایین است.وقتی گردنه بطری روبه پایین است این بخش دربرابر نور لامپ مادون قرمز محافظت میشود که برای پریفرم یک امتیازاست ولی این امر میتواند باعث بروز مشکلاتی درانتقال به سمت باد کن بشود.
دربرخی ماشین آلات ،پریفرم ها در حین ورود به بخش بادکن پت بصورت افقی قرارمیگیرند و دربعضی دیگر،پریفرم از سمت راست دوباره به حالت قائم در می آیند.
درکل حالت ورود پریفرم  پت به بخش دستگاه بادکن هیچگونه تاثیری درکیفیت باد شدن آن ندارد.

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>