درباره اروند پلاست

پر کردن استریل نوشیدنی های حساس

اگر محصولات حساس مانند محصولات لبنی یا ابمیوه ها در یک فرایند استریل پر شوند، درب پوش ها باید از یک فرایند شستشو برای گند زدایی عبور کنند. این فرایند شستشو باعث به وجود امدن لغزندگی در درب پوش ها  شده که فرایند عادی درب پوش زنی را تغییر میدهد. این تغییرات در طراحی درب پوش باید در نظر گرفته شوند تا در فرایند درب پوش زنی اختلالی به وجود نیاید.
شرکت اروندپلاست    روشی را برای مقابله با عوامل اختلال در طراحی محصولات خود توسعه داده است که درب پوش زنی در فرایند استریل را بهبود بخشد . در این روش به کار گیری مواد صابونی و لغزنده باعث حفظ خصوصیات عملیاتی درب پوش ها می شود.طراحی جدید به درب پوش ها امکان بسته شدن مناسب را می دهد و عملکرد درب پوش ها را پس ازفرآیند گندزدایی را بهبود می بخشد.گستره پیچی درب با یک درب ورزشی بهبود یافته است که در این صورت دیگر نیازی به فویل درز بندی آلمینیومی نیست و این امکان را دارد  که از فرایند شستشو به راحتی عبور کند و همچنان به راحتی بر درب بطری سوار شود.

<<<<<<<<<<<<سئو و بهینه سازی سایت توسط http://seoyab.com>>>>>>>>>>>>